Ydelser

 

 

Jeg tilbyder professionelt konsulentarbejde på ad-hoc basis og med stor fleksibilitet, indenfor følgende områder:

Samvær, støttet og overvåget mellem forældre og børn

 • Børn anbragt i plejefamilier
 • Skilsmissesager
 • Samvær i fængsel
 • Anden anbringelse udenfor hjemmet

 

Støtte, rådgivning og vejledning til familier, i hjemmet

 • Indsats i forbindelse med eventuel hjemgivelse
 • Indsats i et forsøg på at undgå anbringelse udenfor hjemmet
 • Anden forebyggende indsats


Samtale-/støtteperson til familier

 • I forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet
 • Støtte til samarbejde med kommunen
 • Anden forebyggende indsats


Støtte-/kontaktperson til psykisk syge

 • Samtale og støtte i forhold til at magte dagligdagen. 
  Eventuelt i relation til børn i hjemmet
 • Praktisk støtte og hjælp
 • Forebyggende indsats med henblik på at undgå indlæggelse eller for at minimere de psykiske lidelser
 • Støtte til samarbejde med forvaltning, distriktpsykiatrien m.v.

 

Udarbejdelse af en Kuno Beller Udviklingsbeskrivelse af småbørn

 • Et pædagogisk hjælpemiddel
 • Udviklingsbeskrivelsen er en systematisk beskrivelse af barnets udvikling
 • Udviklingsprofilen giver et billede af barnets stærke og svage sider


Generelt

 • Forberedende møde mellem forældre, sagsbehandler og undertegnede
 • Forældrearbejde/forældresamarbejde/forældresamtaler
 • Børnesamtaler
 • Observation og skriftlige rapporter udarbejdes

 

 

 

Vidste du at..

 

I henhold til Servicelovens §54 A, skal kommunen tilbyde forældre en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse udenfor hjemmet.